Monitorizarea rezultatelor şcolare

Cum putem dezvolta potenţialul maxim al fiecărui elev?
Îmbinând experienţa cadrului didactic, motivaţia pozitivă a elevilor şi utilizarea unor metode de predare activ-participative cu observarea şi evaluarea permanentă a fiecărui elev.
Cunoscând copilul foarte bine, observându-l atât în cadrul orelor de curs, cât şi în recreaţii, în timp ce se joacă cu colegii, în relaţia cu profesorii, putem afla care sunt necesităţile acestuia, preferinţele pentru anumite discipline şi astfel îl putem sprijini în procesul de dezvoltare şi învăţare.

Observarea şi evaluarea permanentă a elevilor ocupă un rol important în proiectarea activităţii didactice.
Lecţiile sunt construite împreună cu elevii, pornind de la cunoştinţele pe care aceştia le au deja şi ţinând cont de necesităţile şi ritmul propriu ale fiecărui elev.

Succesul şcolar al fiecărui elev se poate obţine numai în urma unei bune colaborări între familie şi şcoală. Această colaborare are o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării copilului atât din punct de vedere fizic, psihic şi cognitiv, cât şi din punct de vedere emoţional.

La începutul fiecărui an şcolar, se realizează evaluarea iniţială, la nivelul întregii şcoli, pentru ca fiecare cadru didactic să-şi planifice modul în care desfăşoară procesul instructiv-educativ pe baza cunoştinţelor pe care elevii le deţin deja.

Rapoartele de evaluare sunt întocmite în urma finalizării evaluărilor iniţiale şi urmăresc evoluţia copilului din punct de vedere academic şi comportamental.
Fiecare cadru didactic îşi stabileşte o serie de obiective pe care le adaptează nevoilor individuale ale fiecărui elev. Aceste rapoarte sunt înmânate părinţilor pentru a-i informa în timp util asupra nivelului de cunoştinţe pe care elevul le deţine, dar şi asupra măsurilor ameliorative ce pot fi adoptate pentru a asigura progresul în învăţare.