Metode şi tehnici moderne de predare

OGIS pune mare accent pe metodele activ-participative, în care copilul nu este un simplu receptor de informaţii, ci se implică direct în descoperirea acestora. Activităţile desfăşurate în şcoala noastră sunt centrate pe elev, pentru a stimula dezvoltarea gândirii, învăţarea prin cooperare şi interesul pentru studiu.

Elevii şcolii noastre sunt încurajaţi să descopere singuri noi aspecte ale realităţii, culturi reprezentative, opere de referinţă, să exploreze mediul înconjurător prin metode care stimulează spontaneitatea elevului în gândire,  imaginaţia şi creativitatea, incitându-l în permanenţă înspre căutarea de noi informaţii.

Învăţarea prin explorare şi descoperire si discuţiile de grup implică elevii în învăţare mai mult decât o simplă explicaţie, o expunere sau o demonstraţie.

Prin intermediul proiectelor susținute în faţa clasei sau în Assembly, fiecare elev are posibilitatea să-şi prezinte în mod personal lucrările de cercetare, poeziile scrise, eseurile și informaţiile pe care le consideră interesante.
Astfel, elevii câştigă mai multă încredere în forţele proprii, devin mai dezinvolţi si curajoşi, învaţă să vorbească în public, să-şi depăşească emoţiile şi timiditatea.

Alte metode utilizate în mod frecvent şi apreciate de elevii noştri sunt: jocul didactic, jocuri de construcţii tehnice, machetele, vizitele tematice şi nu în ultimul rând, experimentul.