Limbi străine

Ţinând cont de tendinţele Şcolii Olga Gudynn de a se alinia celor mai de succes sisteme educaţionale, şcoala noastră acordă o mare importanţă studierii limbilor străine pentru a facilita elevilor reuşita academică şi adaptarea cu uşurinţă în cadrul oricărui sistem de învăţământ performant, fie naţional, fie internaţional.

Limba engleză
se predă intensiv, în orar existând în fiecare zi ore de limba engleză la fiecare clasă. Majoritatea cluburilor şi opţionalelor sunt predate de profesori vorbitori nativi de limbă engleză.

Limba germană şi limba franceză se predau ca limbi opţionale, o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de alegerea elevilor.

Învăţarea prin cooperare
În predarea limbilor străine sunt utilizate metodele interactive, datorită eficienţei lor în ceea ce priveşte comunicarea şi vorbirea fluentă: role-play, mini-scenete, brainstorming, jocuri didactice ce stimulează învăţarea prin cooperare.
Rolul profesorului este acela de a fi partener al elevului. Interacţiunea are loc atât între profesor şi elevi, cât şi între elevi şi elevi. Sunt folosite imagini şi stimuli vizuali, dar şi materiale autentice.
Se utilizează tabla inteligentă (Smart Board), precum şi materiale video şi audio publicate de editurile cu care şcoala noastră are parteneriate, Oxford şi Cambridge.

Discipline predate în limba engleză

  • Arts and crafts
  • Business and Communication
  • English for fun
  • Self Control
  • Music