Club Matematică

Studierea acestei discipline susţine elevii noştri pentru obţinerea performanţelor în cadrul concursurilor şi al olimpiadelor şcolare. De asemenea, elevii vor reuşi să rezolve cu succes unele situaţii din viaţa cotidiană, prin cultivarea perseverenţei şi a încrederii în sine.