Club de Limba şi Literatura Română

Prin intermediul acestui club, elevii şcolii noastre sunt familiarizaţi cu mesajul etic şi estetic al operei literare, conştientizând importanţa textelor narative şi a celor lirice.

Acest club solicită continuu sensibilitatea, memoria afectivă, atenţia voluntară, gândirea şi imaginaţia creatoare a elevilor.

Obiective:

  • Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris;
  • Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă.