Activităţi extraşcolare

Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viaţă, ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil şi acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme pe care se structurează comunicarea umană contemporană. În şcoală, elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să înveţe arta comunicării: să iniţieze şi să poarte o conversaţie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile şi atitudinile, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, şcoala noastră nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme ale educaţiei extraşcolare, forme care acoperă un spectru larg de experienţe ce nu pot fi cuprinse în educaţia scoalara propriu-zisă. Excursiile şi vizitele tematice constituie un mijloc didactic de mare importanţă, pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte istorice sau geografice şi să înţeleagă mai clar legătura dintre teorie şi practică. În cadrul excursiilor, elevii îşi consolidează regulile de comportament în diferite situaţii (în pădure, la muzeu, la teatru, la restaurant), reguli care-i vor ajuta pe tot parcursul vieţii. Astfel, organizăm în fiecare an, în funcţie de tema de studiu a anumitor discipline, o serie de vizite tematice la: muzee, monumente istorice, Grădina Zoologică, Grădina Botanică, ferma de animale, piaţa de legume, parcuri, teatre, zone de interes în afara oraşului.

Am organizat diferite proiecte ecologice pentru a le insufla copiilor grija faţă de natură. Deoarece ştim că ecologia este arta de a trăi frumos. Copiii noştri sunt educaţi să iubească natura, să o respecte şi să o protejeze. Activităţile extracuriculare în sfera ecologiei le permit copiilor să experimenteze direct o serie de concepte care, altfel, ar fi acoperite numai în teorie de orele de biologie sau ştiinţe ale naturii din şcoli. Proiectele antreprenoriale nu lipsesc nici ele. Ne dorim să formăm elevi pregătiţi pentru viaţă şi cum viaţa se desfăşoară la două niveluri, unul mateial şi riguros şi altul al creativităţii şi libertăţii intelectuale, prin proiectul „Îmi câştig singur banii” îi învăţăm pe copii să fie responsabili, să-şi drămuiască singuri banii câştigaţi, să aprecieze munca şi să lucreze în echipă.

Pentru că OGIS pune accent pe importanţa rolului pe care îl au părinţii în actul educaţional, organizăm, pe parcursul unui an şcolar, o serie de acţiuni şi evenimente dedicate acestora:
Evenimente organizate pentru părinţi: Carnaval de Halloween, Sebarea de Crăciun, 8 Martie, Serbarea de sfârşit de an şcolar, Ziua Tăticilor, Barbeque, Bazar de Paște etc.
Workshop-uri în care părinţii lucrează alături de copii: confecţionează diferite ornamente, realizează lucrări artistice pe care le expunem în cadrul expoziţiilor de artă organizate de OGIS, etc. Aceste workshopuri sunt o oportunitate excelentă pentru părinţii care au un program încărcat de a petrece timp într-un mod activ alaturi de copiii lor şi de a se implica direct în viaţă şi preocupările lor.