Curriculum

Curriculum Național

Scopul fundamental al şcolii noastre este de a-l pregăti pe copil pentru viaţă, pentru cerinţele ei existente şi viitoare, dezvoltându-i spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi dorinţa de a-şi exprima opiniile. Fiecare copil dispune de un potenţial creativ care, prin intermediul şcolii, este dezvoltat şi încurajat. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este Curriculum Național – Curriculum extins cu elemente din Curriculumul Britanic şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale.

Programul de educație, desfășurat conform Curriculumului Național, va fi abordat utilizând stiluri de învățare variate ( vizual – spațial, auditiv – secvențial, kinestezic, senzitiv…) optimizând astfel însușirea informațiilor și dezvoltarea abilităților prin aplicabilitate, fapt ce conduce implicit la extinderea orizontului de orientare și conectare a cunoștințelor.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MEN, utilizând manuale și auxiliare avizate MEN și folosind tehnici de predare moderne, interactive, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Programa școlară impusă de MEN este îmbogățită cu un pachet de discipline opționale format din:

  • Cambridge Exams Preparation;
  • Informatică;
  • Istoria religiilor.

Activități de curs din Curriculum Național – Curriculum extins sunt completate cu activități de aprofundare/dezvoltare:

  • ore de consolidare la limba engleză, limba română și matematică;
  • ore de teme, în cadrul cărora elevii își efectuează temele sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Atât activităţile educative obligatorii cât şi programul extraşcolar sunt variate, adaptate în funcţie de particularităţile vârstei şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.

Pentru a vizualiza programele școlare in vigoare, vă rugăm să accesați unul dintre link-urile următoare: http://www.edu.ro/ sau http://www.ise.ro/