Taxe şcolare

Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School”

Școala Gimnazială „Olga Gudynn International School” oferă un program variat de activități educative, practice, artistice, sportive, ecologice și vizite tematice ce contribuie la dezvoltarea holistică a copilului.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform Curriculumului Naţional, îmbogățit cu elemente din Early Years Foundation Stage și Curriculumului Cambridge ESOL, folosind atât tehnici de predare clasice, cât și moderne, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Elevii sunt încurajați să-și descopere pasiunile, să învețe cu plăcere, fiind îndrumați către ariile curriculare în care pot atinge performanţe deosebite.

Tipuri de program și taxe școlare – ciclul primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a)

Program A: 08.00 – 14.00 => 700 EUR / lună, din care:
1. Taxă școlară pentru procesul instructiv-educativ => 320 EUR
• activități educative conform Curriculumului Naţional îmbogățit cu elemente din Early Years Foundation Stage și Curriculumul Cambridge ESOL
• ore de limba engleză
• pregătire pentru olimpiadele și concursurile școlare
• consiliere școlară
• portofolii și rapoarte de evaluare a Elevilor
• participare la programe/proiecte educaționale
• evenimente la nivel de clasă
• supraveghere medicală

2. Taxă școlară pentru programul de dezvoltare personală, masă și servicii administrative => 380 EUR
• activități practice pentru dezvoltare personală și cluburi cu profesori de specialitate
• organizare evenimente dedicate comunității OGIS (spectacole, expoziții etc.)
• premii și diplome
• workshop-uri, Școala Părinților, concursuri etc.
• dotări cu mijloace de învățământ moderne și resurse educaționale de cea mai bună calitate
• mic dejun, gustare de fructe și prânz (mâncarea este preparată în cantina OGIS)
• sistem de supraveghere video
• servicii de mentenanță pentru locațiile unde își desfășoară activitatea unitatea de învățământ

Program B: 08.00 – 17.00 (Luni – Joi) 08.00 – 16.00 (Vineri) => 790 EUR / lună, din care:
1. Taxă școlară pentru procesul instructiv-educativ => 320 EUR
• vezi descriere Program A

2. Taxă școlară pentru programul de dezvoltare personală, masă și servicii administrative => 470 EUR
• include Programul A
• programul de consolidare – efectuarea temelor în școală și studiu individual
• gustarea de seară
• un club/zi din oferta cluburilor gratuite sau pot alege alte cluburi care se achită separat
• ateliere și activități pe centre de interes
• întâlnirea de vineri – Assembly