Documente de înscriere

1. Cerere de înscriere
2. Contract educațional, Acord financiar și ROI Școală
3. Copie certificat de naștere copi
4. Copii cărți de identitate părinți
5. Dosar medical*
6. Două fotografii copil (tip pașaport)

*Listă vaccinări, fișă medicală, aviz de intrare în colectivitate și adeverință medicală – apt educație fizică și sport.