Misiune

Suntem pregătiţi pentru provocările viitorului

Prin caracterul său educativ şi formativ, Olga Gudynn Int’l School (OGIS) vizează un sistem educaţional bine organizat şi structurat care include cunoştinţe, convingeri, modele comportamentale, contribuind astfel la formarea unei personalităţi armonioase, în concordanţă cu cerinţele societăţii actuale.

Misiunea Olga Gudynn Int’l School este crearea unui loc propice pentru dezvoltarea holistică a copilului:

Unde copilul este acceptat în funcţie de propriile nevoi;

Unde copilul învaţă să-i respecte pe cei din jur şi să aprecieze ce înseamnă să faci parte din comunitate;

Unde copilul învaţă despre valorile vieţii;

Unde curiozitatea şi dragostea copilului pentru cunoaştere sunt încurajate şi dezvoltate.

Învăţarea prin propriile experienţe asigură copiilor progresul rapid şi sigur 

Elevii Olga Gudynn Int’l School (OGIS) participă activ la propria lor educaţie. Învăţând prin practică, copiii sunt pregătiţi să devină capabili să facă faţă unor situaţii-problemă şi să gestioneze corect provocările viitoare.

Copiii sunt stimulaţi să aibă iniţiativă, să obţină succese, să managerieze corect posibile situaţii conflictuale, să-şi dezvolte gândirea critică şi astfel, prin propriile eforturi, să dobândească încredere în sine, pe termen lung.

Elevul Olga Gudynn Int’l School (OGIS) este bine pregătit, creativ, curajos şi sigur pe forţele proprii.

Cadrul didactic Olga Gudynn Int’l School (OGIS) este un bun îndrumător şi organizator ce susţine dezvoltarea aptitudinilor personale ale fiecărui copil şi promovează un sistem de valori şi principii în procesul instructiv-educativ.

Părintele Olga Gudynn Int’l School (OGIS) este un partener activ al școlii, având un rol crucial în dezvoltarea copilului. Alături de copii, părinții se bucură de experiența pe care o oferă comunitatea Olga Gudynn Int’l School (OGIS).