Întrebări frecvente

Informaţii pentru părinții noi

Este Olga Gudynn Int’l School (OGIS) școala ideală pentru copilul meu? 

Ca părinți, nu vom şti niciodată dacă am făcut alegerea corectă pentru copiii noștri, şi aceasta pentru că ne dorim ce este mai bine pentru ei, vrem să ne asigurăm că vor fi sănătoşi, fericiţi şi că vor reuşi în viaţă.
Trebuie să ştiţi că Olga Gudynn Int’l School (OGIS) este o instituţie de învăţământ serioasă, cu o tradiţie de 13 ani în educaţie, cu o reputaţie deosebită atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, ce îşi doreşte de la elevii săi să fie:
• sănătoși și fericiți;
• bine instruiţi şi educaţi;
• responsabili și independenți;
• încrezători în forţele proprii. Încrederea este cea mai importantă calitate cu care trebuie să finalizeze elevii şcoala, pentru a-şi asigura succesul şi echilibrul pe întreaga durată a vieţii.

Cum sunt integrați elevii nou-veniți?

Copiii care se înscriu în grădinița și şcoala noastră pe parcursul anului şcolar sunt evaluaţi şi sprijiniţi pentru a se integra cât mai repede și mai ușor în noul colectiv. Cadrele didactice organizează un program 1 la 1 (One-to-One) pentru elevii noi, care cuprinde ore suplimentare la disciplinele la care elevul întâmpină dificultăţi. Părinții sunt informați cu privire la evoluția copilului și primesc rapoarte săptămânale ce cuprind activitățile desfășurate la clasă.

Care este procedura de admitere?

Elevii sunt acceptați în Olga Gudynn Int’l School (OGIS) dacă parcurg toate etapele protocolului de admitere:

a) pentru înscrierea în ciclul preșcolar:

• interviu cu ambii părinți;

• recomandare de la instituția frecventată anterior.

b) pentru admiterea în ciclul primar: 
• examene la Limba Română și Matematică;
• probă orală la Limba Engleză;
• recomandare din partea unui cadru didactic;
• interviu cu ambii părinți.

c) pentru admiterea în ciclul gimnazial: 
• examene la Limba Română, Matematică, Limba Engleză;
• probe orale la Limba Română și Limba Engleză;
• probe aptitudinale pentru secțiunea Media Arts;
• prezentarea și susținerea unui portofoliu personal în fața Comisiei de Examinare;
• recomandare din partea unui cadru didactic;
• media FB la purtare;
• interviu cu ambii părinți.

Sunt elevii Olga Gudynn Int’l School (OGIS) pregătiți pentru următoarele etape de şcolarizare? 

Pe parcursul întregii perioade petrecute de elevi în Școala Olga Gudynn, aceștia beneficiază de o îndrumare permanentă a cadrelor didactice, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea motivaţiei intrinseci şi cultivarea pasiunii pentru învăţare.
Urmărind evoluţia elevilor noştri în cei 12 ani de existență, ne putem mândri cu elevi de excepţie, olimpici, elevi foarte bine cotaţi în şcolile naţionale sau internaţionale pe care le-au urmat după absolvirea Școlii Olga Gudynn.

Cum poate un părinte să sprijine școala în interesul copilului?
Comunicând cât mai bine cu cadrele didactice şi directorul școlii, implicându-se activ în viaţa școlii şi respectând politicile şi regulile acesteia.
Susţinând regulile școlii cu privire la siguranţa, sănătatea şi comportamentul elevilor, părinții ajută la crearea unui mediu sigur unde elevul se poate dezvolta armonios.