Programă

Limba de predare este limba engleză, alternată cu limba română, astfel încât copiii să poată comunica corect şi fluent în ambele limbi.

Copiii din grădiniţă sunt provocaţi prin intermediul jocului să se implice în diferite activităţi: să participe la cercul de artă, să sculpteze obiecte din lemn sau să facă mici experimente în domeniul ştiinţei.

Aerul curat şi exerciţiile fizice sunt vitale pentru sănătatea şi dezvoltarea fiecărui copil. Educatoarele şi profesorii grădiniţei urmăresc cu atenţie implicarea copilului în diferitele activităţi desfăşurate.

Scopul fundamental al grădiniţei noastre este de a-i pregăti pe copii pentru viaţă, pentru cerinţele ei existente şi viitoare, dezvoltându-i spontaneitatea, independenţa gândirii, motivaţia creativă şi dorinţa de a-şi exprima opiniile.

Fiecare copil dispune de un potenţial creativ care, prin intermediul şcolii, este dezvoltat şi încurajat.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MEN pentru pilonul naţional, folosind tehnici de predare moderne, interactive, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Programa națională este alternată cu Early Years Foundation Stage.