Admitere

Documente de înscriere

1. Cerere de înscriere
2. Contract educațional, Acord financiar și ROI Grădiniță
3. Copie certificat de naștere copil
4. Copii cărți de identitate părinți
5. Dosar medical*
6. Două fotografii copil (tip pașaport)

*Listă vaccinări, fișă medicală, aviz de intrare în colectivitate și adeverință medicală – apt educație fizică și sport.

Condiții pentru înscriere

1. Interviu cu Preșcolarul și ambii Părinți/Reprezentanți Legali;
2. Evaluarea psihosomatică a Preșcolarului (unde este cazul) și fișa psihopedagogică;
3. Aprobarea cererii de înscriere de către directorul unității de învățământ;
4. Semnarea și depunerea documentelor menționate mai sus, în termen, la secretariatul instituției;
5. Achitarea taxei de înscriere, a suportului educațional și a taxei școlare pentru luna septembrie 2019, compusă din: taxa școlară pentru procesul instructiv-educativ și taxa școlară pentru programul de dezvoltare personală, masă și servicii administrative. Taxa de înscriere se achită o singură dată la intrarea în sistemul educațional OGIS. Taxa aferentă suportului educațional se achită la începutul fiecărui an școlar.

NOTĂ: Înscrierea este condiționată de aprobarea în prealabil a cererii de înscriere de către directorul unității de învățământ, după parcurgerea protocolului de evaluare internă ce vizează progresul școlar și comportamentul Preșcolarului.