Curriculum

Arii curriculare

Limbă şi comunicare – Dezvoltă capacitatea copiilor de a se exprima corect, fluent şi  expresiv, atât oral cât şi în scris, îmbogăţindu-le vocabularul şi stimulându-le imaginaţia.

Matematică şi ştiinte ale naturii – Vizează formarea deprinderilor de calcul matematic, întelegerea noţiunilor de timp şi spaţiu, precum şi cunoaşterea unor aspecte din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului.

Om şi societate – Urmăreşte însuşirea unor cunoştinţe despre mediul înconjurător, despre evoluţia omului din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.

Arte – Are rolul de a găsi calea de la frumos la sufletul copilului, pentru ca acesta să devină mai sensibil şi mai bun şi să-l ajute să fie în armonie cu propria persoană şi cu lumea înconjurătoare.

Educaţie fizică şi sport – Urmăreşte întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor dar şi dezvoltarea unor calităţi importante în activităţile de mai târziu, precum abilitatea de a lucra în echipă, voinţa, încrederea în sine şi dorinţa de a reuşi.

Tehnologii – Vizează formarea simţului estetic şi a celui practic prin activităţi de modelare, asamblare şi creare a unor compoziţii proprii şi originale.

Limba engleză – Se predă intensiv – minim 5 ore pentru fiecare clasă, adică cel puţin o lecţie în fiecare zi. Majoritatea cluburilor şi materiilor opţionale sunt coordonate de profesori care sunt vorbitori nativi de limbă engleză.

Consiliere şi orientare – Are scopul de a-l ajuta pe elev să-şi descopere propriile afinităţi, aspiraţii şi valori, pentru a-şi putea construi o imagine de sine pozitivă pe baza calităţilor şi a personalităţii sale. Conţinutul consilierii şi al orientării poate fi următorul:

  • orientare şcolară în vederea optimizării opţiunii profesionale ulterioare – Proiect “Săptămâna Carierelor”;
  • consilierea elevilor cu un ritm mai lent de asimilare a cunoştinţelor.