Procedura de înscriere

Pentru înscrierea în instituţia de învăţământ Olga Gudynn Int’l School (OGIS) sunt necesare următoarele:

1. Interviu cu elevul și ambii părinți/reprezentanți legali;
2. Evaluarea psihosomatică a elevului (unde este cazul) și fișa psihopedagogică;
3. Prezentarea carnetului de note și a unui portofoliu personal: diplome, recomandări etc.;
4. Depunerea documentelor menționate mai sus, la secretariatul instituției;
5. Achitarea taxei școlare pentru luna septembrie 2018, a suportului educațional și a taxei de înscriere;
6. Înscrierea în ciclul primar și gimnazial este condiționată de rezultatul admis/respins, în urma unor evaluări susținute la limba română, matematică și limba engleză;
7. Înscrierile se fac în funcție de locurile disponibile, având prioritate frații/surorile elevilor deja înscriși în OGIS, în măsura în care au fost depuse cererile în intervalul stabilit;
8. Reînscrierea copiilor în anul școlar următor se va face în urma unei evaluări interne, ce vizează comportamentul și progresul școlar.