Procedura de înscriere

Condiții pentru înscriere:

1. Interviu cu Elevul și ambii Părinți/Reprezentanți Legali;
2. Evaluarea psihosomatică a Elevului (unde este cazul) și fișa psihopedagogică;
3. Prezentarea carnetului de note și a unui portofoliu personal: diplome, premii, recomandări etc.;
4. Aprobarea cererii de înscriere de către directorul unității de învățământ;
5. Semnarea și depunerea documentelor menționate mai sus, în termen, la secretariatul instituției;
6. Achitarea taxei de înscriere, a suportului educațional și a taxei școlare pentru luna septembrie 2019, compusă din: taxa școlară pentru procesul instructiv-educativ și taxa școlară pentru programul de dezvoltare personală, masă și servicii administrative. Taxa de înscriere se achită o singură dată, la intrarea în sistemul OGIS. Taxa aferentă suportului educațional se achită o singură dată, la începutul anului școlar.

NOTĂ: Înscrierea este condiționată de aprobarea în prealabil a cererii de înscriere de către directorul unității de învățământ, după parcurgerea protocolului de evaluare internă ce vizează progresul școlar și comportamentul Elevului.