Condiții de participare și documente necesare

formular inscriere burse

Condiții de participare

• rezultate școlare excelente;
• premii la concursuri, olimpiade județene / naționale / internaționale;
• activitate extracurriculară – participare la acțiuni artistice / umanitare / ecologice;
• comportament exemplar – media 10 / FB la purtare în toți anii de studiu.

Notă: Școala își rezervă dreptul de a suspenda bursa de studiu elevilor care încalcă Regulamentul de Ordine Interioară al Școlii sau orice alte condiții ale programului de acordare a burselor.

Etape pentru înscriere

1. Depunerea dosarului la secretariatul școlii;
2. Interviu cu elevul în ziua depunerii dosarului;
3. Interviu cu părinții elevului;
4. Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere OGIS;
5. Concursul durează 2 ore și constă în:
• probă scrisă la limba română;
• probă scrisă la matematică;
• probă orală la limba engleză;
• probă de aptitudini (opțional).

Documente necesare

• Formular de înscriere – disponibil la secretariatul școlii.
• Copie a certificatului de naștere al candidatului;
• Portofoliu personal cu diplome, recomandări, apariții media care certifică activitatea și succesele anterioare;
• Copie după carnetul de elev.