Concurs pentru acordarea burselor

Suntem pregătiți pentru provocările viitorului și suntem gata să schimbăm lumea!

Școala Olga Gudynn acordă anual burse de studiu elevilor de excepție

Programul de acordare a burselor de studiu a fost inițiat în anul 2001.

Școala Olga Gudynn acordă burse integrale și parțiale elevilor care se evidențiază cu rezultate academice deosebite, rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade naționale și internaționale, performanțe artistice remarcabile.

Pentru anul școlar 2012-2013, OGIS acordă 4 burse de studiu pentru clasele V – VI.

Bursa integrală – acoperă taxa de școlarizare anuală și suportul educațional.

Bursa parțială
– acoperă între 30 – 50% din taxa de școlarizare.

Condiții de participare

• rezultate școlare excelente;
• premii la concursuri, olimpiade județene / naționale / internaționale;
• activitate extracurriculară – participare la acțiuni artistice / umanitare / ecologice;
• comportament exemplar – media 10 / FB la purtare în toți anii de studiu.

Notă: Școala își rezervă dreptul de a suspenda bursa de studiu elevilor care încalcă Regulamentul de Ordine Interioară al Școlii sau orice alte condiții ale programului de acordare a burselor.
Formular inscriere burse OGIS
Etape pentru înscriere

1. Depunerea dosarului la secretariatul școlii;
2. Interviu cu elevul în ziua depunerii dosarului;
3. Interviu cu părinții elevului;
4. Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere OGIS;
5. Concursul durează 2 ore și constă în:
• probă scrisă la limba română;
• probă scrisă la matematică;
• probă orală la limba engleză;
• probă de aptitudini (opțional).

Documente necesare

• Formular de înscriere – disponibil la secretariatul școlii sau în format electronic pe site-ul școlii;
• Copie a certificatului de naștere al candidatului;
• Portofoliu personal cu diplome, recomandări, apariții media care certifică activitatea și succesele anterioare;
• Copie după carnetul de elev.
Criterii de selecție

Interviul este probă eliminatorie. Candidații vor primi răspuns admis / respins pe loc, urmând ca cei admiși să participe la concurs în data de 29 august 2012.

Rezultatul selecției se comunică familiei în scris în termen de 3 zile de la data probelor de selecție. Se comunică doar rezultatul concursului (admis/ respins), dar nu se comunică și motivele admiterii/ respingerii. Decizia este definitivă și nu se acceptă contestații.

Perioadă depunere dosare
14 – 28 august 2012
Dată susținere concurs
29 august 2012, ora 10.00

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0743 811 350 / 0724 031 561 /
021 267 40 25