Olga Gudynn Int’l School acordă burse de studiu elevilor de gimnaziu pentru anul școlar 2014-2015

Pentru a vă înscrie la competiția burselor va rugăm citiți condițiile de participare prezentate în textul de mai jos.

Termenul pentru depunerea dosarului de înscriere este joi, 04.09.2014, ora 17.00. Dosarul se va depune la secretariatul școlii din Strada Erou Iancu Nicolae nr 5, Voluntari, Judetul Ilfov.

Interviul si concursul se vor desfășura în data de 05.09.2014.

Condiții de participare și documente necesare 

• rezultate școlare excelente;
• premii la concursuri, olimpiade județene / naționale / internaționale;
• activitate extracurriculară – participare la acțiuni artistice / umanitare / ecologice;
• comportament exemplar – media 10 / FB la purtare în toți anii de studiu.

Etape pentru înscriere 

1. Depunerea dosarului la secretariatul școlii;
2. Interviu cu elevul în ziua depunerii dosarului;
3. Interviu cu părinții elevului;
4. Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere OGIS;
5. Concursul durează 2 ore și constă în:
• probă scrisă la limba română;
• probă scrisă la matematică;
• probă orală la limba engleză;
• probă de aptitudini (opțional).

Documente necesare 

• Formular de înscriere – disponibil la secretariatul școlii.
• Copie a certificatului de naștere a candidatului;
• Portofoliu personal cu diplome, recomandări, apariții media care certifică activitatea și succesele anterioare;
• Copie după carnetul de elev.

Vă așteptăm la înscriere!