Clase cu curriculum internaţional

Olga Gudynn International School foloseşte un curriculum internaţional pronunţat şi relevant care se adresează nevoilor de dezvotare individuală ale copiilor. Este un curriculum holistic, bazat pe cele mai bune practici din Marea Britanie, cu influenţe din întreaga lume, adaptat şi îmbogăţit pentru a raspunde nevoilor comunităţii internaţionale şi locale.

Toate materiile sunt predate în limba engleză, folosindu-se manuale din Marea Britanie şi alte materiale didactice de cea mai bună calitate. Elevilor li se oferă posibilitatea de a susţine examene specifice la sfârşitul claselor 2, 4, 6, 7 si 8, lărgindu-se astfel conţinutul portofoliului de absolvire.