Cardul Olga Gudynn Int’l School SMART – For a healthy life

Ce este OGIS SMART CARD – For a healthy life?

OGIS SMART CARD – For a healthy life este modul în care Olga Gudynn Int’l School îi răsplăteşte pe prietenii, angajații și clienții OGIS. De acum, cu OGIS-For a healthy life, beneficiați de reduceri pentru produsele Plafar și Centrofarm.

1. Conditii de participare

Poate intra în posesia card-ului OGIS SMART -For a healthy life orice persoană fizică domiciliată în România care are 18 ani împliniți. Pentru a putea intra în posesia cardului este necesară completarea unui formular la sediul OGIS din Str. Erou Iancu Nicolae Nr.5 sau pe siteul OGIS, cu datele persoanei care solicită eliberarea cardului. Formularul menționat mai sus, listat în două exemplare (un exemplar pentru OGIS și un exemplar pentru persoana care solicită eliberarea cardului de fidelitate), va fi semnat atât de către angajatul OGIS, cât și de către persoana care solicită eliberarea cardului de fidelitate. Formularul va conține datele de indentificare ale persoanei care solicită eliberarea cardului (nume/prenume, data nașterii, adresa completă), număr de telefon, adresa de e-mail, seria OGIS SMART CARD – For a healthy life și data aplicării. Persoanele care au calitatea de salariat al S.C. CENTROFARM S.A. nu vor putea aplica pentru obținerea cardului de fidelitate potrivit prezentului regulament și nu au dreptul să dețină în posesie carduri de fidelitate emise conform prezentului regulament, având în vedere că sunt beneficiarii unui produs special similar emis de S.C. CENTROFARM S.A. pentru salariați.

2. Obținerea OGIS SMART CARD – For a healthy life

Card-ul de fidelitate OGIS SMART CARD – For a healthy life poate fi obținut în două moduri:

 Pe loc la oricare din sediile Olga Gudynn Int’l School S.R.L, prin completarea de către angajatul OGIS a tuturor câmpurilor din formularul pentru emiterea cardului de fidelitate marcate ca fiind obligatorii și validarea de către client a datelor din formular prin semnarea acestuia;

 prin completarea formularului postat pe site-ul www.olgagudynn.ro de către persoana care dorește să intre în posesia unui card OGIS. În acest caz, OGIS SMART CARD- For a healthy life va fi expediat solicitantului, prin curier, direct de la sediul societății. Validarea datelor din formularul electronic se face de către client prin apăsarea tastei „mă înscriu”. După completarea și validarea formularului, clienții vor primi OGIS-For a healthy life conform celor mai sus menționate. Cardul va fi din material plastic, va conține sigla OGIS și nu va avea inscripționat și numele clientului. Obținerea cardului de fidelitate nu este condiționată de achiziționarea unuia sau a mai multor produse din farmaciile CENTROFARM aparținând SC CENTROFARM S.A. În situatia în care clientul nu transmite angajatului OGIS/nu completează formularul pentru emitere card postat pe site-ul www.olgagudynn.ro date corecte și complete pentru toate câmpurile obligatorii din formular, acesta nu va putea beneficia de avantajele OGIS SMART CARD – For a healthy life. Prin semnarea formularului /accesarea tastei ,,Ma inscriu”,din formularul electronic clientul este de acord să primească prin poștă sau e-mail materiale informative și/sau publicitare din partea OGIS si, de asemenea, că datele cuprinse în formularul menționat mai sus să poată fi folosite de Olga Gudynn International School S.R.L în scopuri statistice și în celelalte scopuri menționate în prezentul regulament. În cazul în care clientul nu dorește să mai primească materiale informative și /sau publicitare, are posibilitatea de a depune o cerere în acest sens, pe care să o adreseze la sediul OGIS, sau la adresa de e-mail office@olgagudynn.ro

3. Avantajele cardului OGIS-For a healthy life

1.1.Posesorii de card de fidelitate vor beneficia de reduceri in toata reteaua de farmacii Centrofarm: 12% reducere la partea necompensată a rețetei (fară a scădea sub prețul de achiziție) și 10% reducere la toate produsele din sala de vânzare (vândute cu autoservire). Reducerile menționate nu se cumulează cu alte oferte și promoții pentru cumpărături efectuate în farmaciile CENTROFARM.

4. Folosirea cardului

În cazul în care ați uitat cardul acasă, vă puteți identifica comunicând consultantului de vânzări numărul de telefon trecut în formular. În acest fel puteți beneficia în continuare de toate avantajele OGIS SMART CARD – For a healthy life.

5. Obtinerea unui nou card in caz de pierdere sau furt sau deteriorare

Pierderea sau furtul OGIS SMART CARD – For a healthy life trebuie anunțată imediat ce a fost remarcată la oricare din sediile OGIS. Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anulării celui pierdut sau furat și depunerea de către titularul cardului a unei declarații privind pierderea/furtul, în care se vor menționa datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon). După depunerea solicitării anulării cardului pierdut sau furat, a declarației și comunicării datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card. Cardul de fidelitate poate fi înlocuit cu un nou card la cererea titularului, în cazul deteriorării acestuia din orice cauze, în baza cererii titularului însoțită de cardul deteriorat și datele de identificare ale titularului, ce vor fi depuse la oricare din sediile OGIS. Punctele existente in contul titularului în momentul anunțării pierderii, furtului sau deteriorării vor fi transferate pe noul card în termen de 5 zile lucrătoare de la activarea acestuia. Falsificarea cardului se pedepsește conform legilor în vigoare.

6. Încetarea valabilității

OGIS SMART CARD – For a healthy life își pierde valabilitatea în următoarele cazuri:

 este anulat ca urmare a pierderii, deteriorării, a furtului sau a folosirii/ tentativei de folosire frauduloase;

 prin decizia Olga Gudynn Int’l School S.R.L privind încetarea valabilității cardurilor comunicată cu 30 de zile înainte pe site-ul www.olgagudynn.ro și/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care Olga Gudynn Int’l School S.R.L . le va considera oportune. După încetarea valabilității cardului toate reducerile de care ați beneficiat prin intermediul cardului nu mai sunt valabile.

7. Modificarea regulamentului

Olga Gudynn Int’l School S.R.L are dreptul să modifice oricând și necondiționat acest regulament. Modificările vor fi comunicate cu 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare, prin postare pe site-ul www.olgagudynn.ro și/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care Olga Gudynn Int’l School S.R.L le va considera oportune.

8. Serviciul de relații cu clienții

Orice informație legată de obținerea sau folosirea OGIS SMART CARD – For a healthy life poate fi solicitată la numărul de telefon 0733 960 085

9. Dispoziții legale

Prin semnarea formularului pentru emiterea cardului de fidelitate OGIS, clientul declară că își dă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea de catre Olga Gudynn Int’l School S.R.L. a datelor sale cu caracter personal din formular pentru scopurile menționate în cuprinsul prezentului Regulament și pentru scopurile noi ce vor fi aduse la cunoștința tuturor clienților prin afișarea pe site-ul www.olgagudynn.ro a regulamentului modificat, fiecare posesor de card având posibilitatea să se adreseze cu o cerere scrisă datată și semnată la sediul Olga Gudynn Int’l School S.R.L. din Ilfov, Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr 5, în cazul în care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor pentru alte scopuri decât cele care i-au fost aduse la cunoștință prin regulamentul OGIS-For a healthy life, valabil la data semnării formularului. Olga Gudynn Int’l School S.R.L este o societate commercială înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu număr de înregistrare17143/07.07.2010. Olga Gudynn Int’l School S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în formular în scopul emiterii și funcționării optime a cardului de fidelitate, în scopul efectuării de statistici interne, precum și pentru scopurile menționate în prezentul Regulament sau postate pe site-ul www.olgagudynn.ro. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția împuterniciților Olga Gudynn Int’l School S.R.L. care prelucrează datele cu caracter personal în numele și pe seama acestuia cu respectarea Legii 677/2001 ( ex: societatea care editează cardurile de fidelitate, societatea care transmite prin email mesaje informative și/sau publicitare privind activitatea și produsele pe care Olga Gudynn Int’l School S.R.L. le comercializează și alți împuterniciți ai Olga Gudynn Int’l School S.R.L care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seama Olga Gudynn Int’l School S.R.L cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001) și care au obligația de confidențialitate cu privire la aceste date. Conform legii din 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12), dreptul de acces la date (art 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art 14), dreptul la opoziție (art 15) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17), Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu cerere scrisă, datată și semnată la sediul Olga Gudynn Int’l School S.R.L. din Ilfov, Șos Erou Iancu Nicolae, Nr 5. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției (art 18). Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Formular de inscriere OGIS SMART CARD

Nume:

Adresa de email:

Telefon:

Vârsta copilului dumneavoastra: