Perfecționarea continuă a cadrelor didactice

_premiile anuale OGIS 2014-14

Școala noastră este implicată în realizarea unor parteneriate și schimburi de experiență cu școli și instituții internaționale ce au rolul de a ne ajuta să fim conectați la noutățile din învățământ  și să aplicăm în Școala și Grădinițele Olga Gudynn Int’l School cele mai bune  practici. Din dorința de formare și perfecționare continuă, colegele noastre sunt înscrise la examenele de obținere a gradelor didactice. Astfel, au susținut cu succes inspecții curente pentru definitivat, gradul didactic II și gradul didactic I un număr de 13 cadre didactice din școală și grădinițe. În urma participării la preselecția organizată de către ANPCDEFP, pentru formare continuă, Olga Gudynn Int’l School a prezentat trei aplicații care au fost acceptate cu succes.

_premiile anuale OGIS 2014-18
Olga Gudynn, fondator Olga Gudynn Int’l School, a totalizat 98 de puncte și a ocupat locul I pe țară pentru cursul cu tema – Developing Intercultural Competence in a European Context, desfășurat în Anglia. Acest curs este centrat pe cultura și civilizația britanică, dar și pe metodele moderne de abordare a procesului instructiv-educativ care i-au făcut să ajungă renumiți pentru calitatea excepțională a sistemului de învățământ.

 

_premiile anuale OGIS 2014-19
Ecaterina Calotă, director adjunct Olga Gudynn Int’l School, a totalizat un punctaj de 89,5 puncte pentru cursul SMILE Lisbon, curs care ne va ajuta să introducem muzeele și cultura muzeală în viața școlară, ca un instrument de dobândire a unor cunoștințe generale solide.

 

_premiile anuale OGIS 2014-20


Paula Mogoș, director educațional Grădinița Olga Gudynn Int’l School
, a participat la cursul ICT as a tool for intercultural and media education, desfășurat în Portugalia, curs ce a vizat îmbunătățirea și consolidarea  abilităților de folosire a calculatorului în procesul de predare-învățare, venind în întâmpinarea dorințelor elevilor noștri de a utiliza în mod frecvent calculatorul în realizarea unor proiecte interactive. În acest an școlar, instituția noastră a aplicat pentru un proiect Erasmus, cu tema EUROPEAN TEACHERS, ce vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.