Finanțare Grădinițele Olga Gudynn International School, conform HG 136/2016

Ianuarie – Decembrie 2018

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr. 551/13.02.2018 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Grădinița Olga Gudynn International School, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 82-84, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev / preșcolar pentru un număr de 86 de elevi, forma de învățământ preșcolar, program normal.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2018 după cum urmează:

1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 230.000 lei.

2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 31.000 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 230.000 lei și bunuri și servicii – 31.000 lei.

Ianuarie – Decembrie 2018

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin HCLS nr. 11/20.02.2018, Grădinița Olga Gudynn International School, cu sediul în Municipiul București, Str. Ancuța Băneasa, Nr. 8, Sector 2, a primit finanțare cost standard per elev / preșcolar pentru un număr de 70 de elevi, forma de învățământ preșcolar, program normal.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2018 după cum urmează:

1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 205.000 lei.

2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 26.000 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 205.000 lei și bunuri și servicii – 26.000 lei.