Finanțare Școala Gimnazială Olga Gudynn International School, Voluntari, Ilfov conform HG 136/2016

Ianuarie – Decembrie 2017

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr.1013/31.03.2017 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Școala Gimnazială Olga Gudynn International School, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 5, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev pentru un număr de 225 de elevi, forma de învățământ primar, zi.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2017 după cum urmează:

1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 565.000 lei.

2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 69.000 lei.

În anul 2017, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 565.000 lei și bunuri și servicii – 69.000 lei.

Ianuarie – Iunie 2018

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr. 564/13.02.2018 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Școala Gimnazială Olga Gudynn International School, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 5, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev pentru un număr de 250 de elevi, forma de învățământ primar, zi.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – iunie 2018 după cum urmează:

1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 524.500 lei.

2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 43.500 lei.

În perioada ianuarie – iunie 2018, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 524.500 lei și bunuri și servicii – 43.500 lei.