Finanțare Școala Gimnazială Olga Gudynn International School, conform HG 136/201

Ianuarie – Decembrie 2019

Ca urmare a Hotărârii de Guvern  nr.136/2016, prin decizia nr.1589/23.03.2016 a directorului general  al direcției  Regionale a Finanțelor Publice a  Municipiului București , Școala Gimnazială Olga Gudynn International  School, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 5, a primit finanțare cost standard per elev/preșcolar  pentru un  număr de 353 elevi, formele de învățământ primar și gimnazial.

Finanțarea este alocată perioadei  ianuarie-decembrie  2019 după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizatii și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 1234000
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art.104, alin.2, lit.b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 113000 lei .

 

Sumele alocate din finanțare au acoperit parțial în anul 2019 cheltuielile pentru care au fost destinate.