Finanțare Grădinițele Olga Gudynn International School, conform HG 136/2016

Ianuarie – Decembrie 2019

Ca urmare  a Hotărârii de Guvern  nr.136/2016, Grădinița Olga Gudynn International School,  cu sediul în Municipiul București , Str. Băneasa  Ancuța, Nr .8, Sector 2, a primit finanțare cost standard per elev/preșcolar , pentru un număr de 64 de elevi , forma de învățământ preșcolar, program normal, după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 228000 lei.
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art.104, alin.2, lit.b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare totală de 26000 lei.

Sumele alocate din finanțare au acoperit parțial în anul 2019 cheltuielile pentru care au fost destinate.

 

Ianuarie – Decembrie 2019

Ca urmare  a Hotărârii de Guvern  nr.136/2016, Grădinița Olga Gudynn International School,  cu sediul în localitatea Voluntari, județul Ilfov , Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 82-84, a primit finanțare cost standard per elev/preșcolar , pentru un număr de 84 de elevi, forma de învățământ  preșcolar, program normal, după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri , indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 300000 lei.
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art.104, alin.2, lit.b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare totală de 34000 lei .

Sumele alocate din finanțare au acoperit parțial în anul 2019 cheltuielile pentru care au fost destinate.